ARROKO će u svom radu težiti da direktno utiče na razvoj regiona kroz uspostavljanje partnerstva, planiranje i kreiranje strategija za odživi razvoj regiona, saradnju sa vladinim institucijama i stranim i domaćim donatorima, međusektorsko povezivanje, podršku lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva, edukaciju i direktnu implementaciju projekata.

Osnovne nadležnosti ARROKO su sledeće:
•    Razvoj projekata i projekt menadžment
•    Prikupljanje, analiziranje i predstavljanje podataka
•    Promovisanje i zastupanje
•    Strateško planiranje
•    Poznavanje regionalne ekonomije i odnos sa privatnim sektorom
•    Umrežavanje na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou

Osnovne aktivnosti ARROKO su:
- Priprema regionalnih razvojnih programa i akcionih planova za Kolubarski okrug;
- Stručni rad na pripremi projekata;
- Usklađivanje projektnih predloga sa interesima lokalnih samouprava na području Kolubarskog okruga, (saveti, pomoć i partnerstvo pri apliciranju);
- Podrška projektima usmerenim na povećanje konkurentnosti Kolubarskog  okruga;
- Podrska za razvoj vestina I relevantnih kvalifikacija za potrebe zaposlenih;
- Podrska konkurentnosti preduzeca u regionu I jačanje njihove povezanosti;
- Učestvovanje u projektnim grupama koje su formulisane za realizaciju projekata u okviru nacionalnih I internacionalnih programa;
- Poslovi međunarodne, prekogranične I međuopštinske saradnje;

Glavni cilj regionalnog razvoja jeste smanjenje razvojnog zaostajanja Kolubarskog okruga  u odnosu na druge regione i EU prosek, kao i smanjenje unutarregionalnih razlika;

Operativni cilj jeste priprema zajedničkih projekata regionalnog karaktera sa ulaganjem u ljudske resurse i preduzetništvo, ruralni i održivi razvoj.

Copyright © 2013. Arroko. Veb dizajn: Dejan Beljić