Opšti cilj sprovođenja standardizovanog seta usluga u 2013. godini je podrška ravnomernom regionalnom razvoju kolubarskog okruga kroz podršku rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje.
Standardizovani set usluga koje sprovodi Agencija za regionalni razvoj opština kolubarskog okruga predstavlja četiri grupe standardizovanih usluga, i to:

 

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim  MSPP u vezi sa:
1.    start up, odnosno svim neophodnim informacijama vezanim za započinjanje poslovanja;
2.    nacionalnim programima za podršku MSPP;
3.    dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim) za MSPP;
4.    pravnim propisima i obavezama MSPP, porezima i taksama, kao i obaveznim formularima;
5.    informacijama koje se mogu dobiti kroz Projekat „Evropska mreža preduzetništvaˮ (EEN mrežu) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, transfer tehnologija i znanja, i dr.;
6.    udruživanjem MSPP – formiranje i rad klastera, udruženja i zadruga;
7.    inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;
8.    standardima kvaliteta;
9.    mogućnostima stvaranja poslovnih partnerstava;
10.    informacijama o specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
11.    informacijama o poslovnim i inovativnim inkubatorima;
12.    drugim informacijama od značaja za poslovanje sektora MSPP;

Obuke koje ARROKO pruža postojećim i potencijalnim MSPP su:
1.    kako započeti sopstveni biznis – start up paket (u trajanju od tri dana);
2.    priprema biznis plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);
3.    pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine (u trajanju od dva dan);
4.    finansijsko upravljanje ( u trajanju od dva dana);
5.    inovacije – uvod ( u trajanju od jedan dan);
6.    izvoz – za one koji prvi put izvoze ( u trajanju od dva dana);
7.    priprema za Jedinstveno evropsko tržište (u trajanju od jedan dan);
8.    marketing i prodaja (u trajanju od dva dana);
9.    informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jedan dan);

Obuke navedene u tačkama od 1 do 9 vršiće se po unapred utvrđenoj metodologiji Ministarstva i Nacionalne agencije za regionalni razvoj.
Polaznicima je obezbeđen sav potreban materijal. Troškovi učešća na seminarima su u potpunosti pokriveni od strane ARROKO. Nakon završene obuke polaznici će dobiti certifikat izdat od strane ARROKO.
Seminari će biti realizovani kada se bude skupio dovoljan broj polaznika obuka. Zainteresovani se mogu prijaviti telefonskim putem na broj telefona: 014/3433-196, mailom: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  ili lično u ARROKO, ul. Omladinski trg broj 1 (zgrada opštine Lajkovac) 14224 Lajkovac.

Konsalting:
Savetodavne usluge koje ARROKO pruža su:
1.    dijagnostikovanje inovativnosti (procena inovacionih potencijala preduzeća i stepena njihove inovativnosti);
2.    podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške MSPP koje sprovode Ministarstvo i Nacionalna agencija, kao i druge institucije koje pružaju bespovratna sredstva MSP, kao što su Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: (SIEPA) i Fond za inovacionu delatnost;
3.    izrada marketing plana za MSPP;
4.    provera stanja u poslovanju;

Promocije:
ARROKO organizuje i učestvuju u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP.
•    promocija programa drugih institucija koje pružaju bespovratnu podršku MSPP, kao što su SIEPA i Fond za inovacionu delatnost;
•    organizacija četiri info dana godišnje za studente i učenike završnih godina sa ciljem promocije preduzetništva i preduzetničke kulture na fakultetima i visokim strukovnim školama;
•    organizacija događaja na promociji preduzetništva i sektora MSPP u okviru Evropske nedelje MSP (European SME Week 2013);

Osnivači

Opština Mionica

Opština Ub

Opština Lajkovac

Opština Ljig

Kontakt

Agencija za regionalni razvoj opština kolubarskog okruga
 
Lajkovac,
Omladinski trg br. 1.
014/34-33-329 lokal 112
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Copyright © 2013. Arroko. Veb dizajn: Dejan Beljić