Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za agrarna plaćanja
Novi podsticaji  (rok  - 1.11.2014 god.)
 
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 
EU – Research & Innovation
 
Nacionalna agencija za regionalni razvoj  - NARR
 
Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
 
Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
 
NLB banka a.d. Beograd
 
The Council of Europe  / The European Youth Foundation (EYF)
 
EU / Europe for Citizens
 
-Democratic engagement & civic participation – getting citizens involved
 
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
 
Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije
 
Ministarstvo omladine i sporta
 
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
 
EU / Erazmus+ Programe
 
Delegacija Evropske Unije u Srbiji
 
Trag fondacija
Otvoren konkurs za „ZELENE IDEJE“ (rok  - 15.05.2014 god.)
 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 
KOMPANIJA DELHAIZE SERBIA
 
Balkans Arts and Culture Fund (BAC)
Collaboration Projects in Arts and Culture (rok  - 11.05.2014 god.)
 
Ministarstvo kulture i informisanja
 
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
 
Delegacija Evropske Unije u Srbiji
 
Nacionalna agencija za regionalni razvoj - NARR 
Javni poziv Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP (rok za prijavu: utorak, 06. maj 2014.)
 
Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
 
Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

 

 

Komesarijat za izbeglice i migracije

2 javna poziva jedinicama lokalne samouprave (rok  - 27.03.2014 god.)

 
Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
 
Ministarstvo omladine i sporta
 
Fond revolving kredita
 
MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE
 
Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 
 
Visegrad Fund
Grantovi za standardne projekte (rok  - 15.3.2014 god.)
 
Grantovi za male projekte (rok  - 1.3.2014 god.)
 
EU - Europe Aid
 
The National Endowment for Democracy (NED)
 
EU-CREATIVE EUROPE programme
CREATIVE EUROPE programme (rok  - između Februara i Juna 2014 god.)
 
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
 
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
 
Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike
 
Ministarstvo kulture i informisanja
 
EU / Research & Innovation
Transfers of Business (rok  - 5.3.2014 god.)
 
Open Society Foundations
 
The US Embassy Belgrade - Ron Brown Apprentice Program
Best business plan competition (rok  - 21.2.2014 god.)
 
EU / Strengthening European Integration (SEI) and Civil Society Facility
 
Program podrške zapošljavanju Roma i Romkinja
 
EBRD BAS –a “Žene u biznisu”, Prijavljivanje je u toku do 10. februara 2014. godine
 
27.1.2013 god. –  Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

23.01.2014. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave - Program mera za podršku razvoja poslovnih zona u 2014. godini.

Javni poziv Zone. ( rok 21.02.2014. godine ) 

23.01.2014. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave - Program mera za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture „Gradimo zajedno“. 

Program "Gradimo zajedno". ( rok 21.02.2014. godine )

OTVORENI JAVNI POZIVI EU

ERASMUS PLUS - 2014 Osnovni poziv

Korisnici su: istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, škole, korporacije, edukativni/trening centri, javna administracija, javne agencije, privredne komore, nevladin sektor, mala i srednja preduzeća, Univerziteti, udruženja. Dostupno za  Evropsku uniju, zemlje candidate,  nove nezavisne države i  Švajcarsku. Krajnji rok za podnošenje projektnog predloga  je 01. oktobar 2014. godine.
 
HORIZON 2020
 
Korisnici  poziva su istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti,  korporacije, razvojne NVO i MSP. Dostupno za: EU, države kandidate, zemlje Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarsku. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 05. maj  2015. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri, korporacije i MSP. Dostupno za: EU, države kandidate, zemlje Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarsku. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 16. septembar  2015. godine.
 
Korisnici  poziva su lokalne i regionalne vlasti, razvojne NVO i asocijacije. Dostupno za Evropsku uniju. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 05 . maj 2015. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri, regionalne i lokalne vlasti. Dostupno za: EU, države kandidate i Evropsku ekonomsku zajednicu. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 26. mart  2015. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri, korporacije i MSP. Dostupno za: EU, države kandidate, zemlje Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarsku. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 16. decembar  2015. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti. Dostupno za: EU, države kandidate i  zemlje Evropskog ekonomskog prostora. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 05. maj 2015. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, državne administracije, agencije i komore. Dostupno za: EU, države kandidate,  zemlje Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarsku. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 05 . maj 2015. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri, korporacije, SME  i Univerziteti . Dostupno za: EU, države kandidate, Evropsku ekonomsku zajednicu, Balkan i Švajcarsku. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 07. maj 2014. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, državne administracije i Univerziteti . Dostupno za: EU, države kandidate, zemlje Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarsku. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 26. mart 2015. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, državne administracije i komore. Dostupno za: EU, države kandidate i  zemlje Evropskog ekonomskog prostora. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 11 . jun 2015. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, državne administracije, Univerziteti  i MSP. Dostupno za:  EU, države kandidate i  zemlje Evropskog ekonomskog prostora. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 05 . maj 2015. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri i MSP. Dostupno za: EU, države kandidate i  zemlje Evropskog ekonomskog prostora. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 14 . januar 2015. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri. Dostupno za: EU, države kandidate i  zemlje Evropskog ekonomskog prostora. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 5. maj 2015. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti. Dostupno za: EU, države kandidate,  zemlje Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarsku. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 29. septembar 2015. godine.
 
Korisnici  poziva su istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, nacionalne administracije i organizacije. Dostupno za: EU, države kandidate, nove nezavisne države, Evropsku ekonomsku zajednicu, Mediteranske zemlje, Švajcarsku i Balkan. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 01. oktobar 2014. godine
 
Program podrške malom biznisu SBS pomaže preduzećima da poboljšaju svoje performanse i konkurentnost, angažovanjem domaćih konsultanata radi poslovnih saveta i podrške u određenim oblastima poslovanja (BAS), ili angažovanjem međunarodnih eksperata radi uvođenja dobre prakse menadžmenta u preduzeća koja imaju potencijal da postanu lideri na tržištu (EGP). SBS radi sa većinski privatnim i domaćim preduzećima koja imaju minimum 2 godine iskustva u poslovanju, potencijal za razvoj i ugledno rukovodstvo posvećeno projektu. SBS ne radi sa finansijskim institucijama, kao ni sa preduzećima iz oblasti vojne industrije, igara na sreću i duvanske industrije.
 
 
24.9.2013 god. – Delegacija EU u Republici Srbiji i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

 - Program “Podrška razvoju MSP u Srbiji” (rok  - Jun 2016 god.)

20.8.2013 god. – Ambasada Japana u R. Srbiji

 -  Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) (rok  - do utroška sredstava.)

 

9.8.2013 god. –  Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

-  Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava (rok  - 31.01.2014 god.)

 

27.2.2013 god. – Fond za razvoj Republike Srbije

 Krediti za početnike, žensko preduzetništvo i stare zanate za 2013 (rok  - dok se ne potroše sredstva)

 

21.1.2013 god. – Fond „Mama Cash“

 - Donacije namenjene ženama (rok  - jednogodišnji i višegodišnji)

 

 

28.10.2013. - " Uspešna u biznisu" - Nacionalna agencija za regionalni razvoj

Javni poziv za dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima u 2013. (rok- 08.novembar 2013.)  

 

17.10.2013. - „Pokreni se za posao“ - Eneca Niš

- Program „Pokreni se za posao“ (rok - 31. decembar 2013.)

 

11.9.2013 god. – National Endowment for Democracy (NED)

 - Grants to advance democratic goals and strengthen democratic institutions (rok  - 4.10.2013 god.)

 

11.9.2013 god. – EU Exchange 4 – Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

 - Konkurs za podršku strateškom planiranju i upravljanju finansijama (rok  - 11.10.2013 god.)

 

6.9.2013 god. – SIEPA – agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

- Bespovratna sredstva podrške za obuku i umrežavanje - Program Startup Srbija (rok  - 15.11.2013 god.)

 

12.8.2013 god. – Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji

 - Podrška za deinstitucionalizaciju i socijalnu inkluziju osoba sa mentalnim invaliditetom i mentalnim oboljenjima (SRPSKI) (rok  - 31.10.2013 god.)

 

9.8.2013 god. –  Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini. (rok  - 1.11.2013 god.)

 

29.7.2013 god. – Fond za inovacionu delatnost

- Nastavak Javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program) (rok  - 30.09.2013 god.)

 

5.7.2013 god. – EU (Lifelong Learning Programme)

 - Implementacija evropskih strateških ciljeva u oblasti obrazovanja i obuka („Obrazovanje i obuka 2020″) (rok  - 16.09.2013 god.)

 

26.6.2013 god. – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti IT preduzetništva (rok  - 15.11.2013 god.)

 

17.5.2013 god. – Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji

 - LLP – Implementacija evropskih strateških ciljeva u oblasti obrazovanja i obuke (‘ET 2020’)  (rok  - 16.09.2013 god.)

 

9.4.2013 god. – The German Marshall Fund of the United States (GMF)

 - Balkan Trust for Democracy awards funds (rok  - tokom cele 2013 god.)

 

1.4.2013 god. – Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)

 - Javni pozivi i konkursi za 2013 (rok  - tokom 2013 god.)

 

27.3.2013 god. – Australian Embassy in Belgrade - The Direct Aid Program (DAP)

 - Program malih grantova (rok  - tokom 2013 god.)

 

19.3.2013 god. – Evropska fondacija za kulturu (ECF)

 - Balkanski fond za inicijative u kulturi – partnerski projekti (rok  - tokom 2013 god.)

 

18.3.2013 god. – Ambasada Holandije

 - MATRA Embassy Fund (rok  - tokom 2013 god.)

 

3.9.2013 god. – Erste Bank a.d. Novi Sad

 - Sponzorstva i donacije za 2014 (rok  - 1.11.2013 god.)

 

20.8.2013 god. – EU - EuropeAid

Zagovaračke mreže OCD za održivo korišćenje energije i prirodnih resursa u Zapadnom Balkanu i Turskoj – ETNAR (rok  - 8.10.2013 god.)

 

 

21.1.2013 god. – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije

konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (rok  - 10.12.2013 god.)

 

21.1.2013 god. – Evropski fond kulture

 - Poziv za projekte kulturnih organizacija (rok  - 31.12.2013 god.)

 

21.1.2013 god. – Ambasada SAD

 - Podrška projektima male vrednosti (rok  - 31.12.2013 god.)

 

18.1.2013 god. – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

 - Predlozi za male projekte (rok  - tokom 2013 god.)

 

Copyright © 2013. Arroko. Veb dizajn: Dejan Beljić