Agencija za regionalni razvoj opština kolubarskog okruga – ARROKO je osnovana 26. decembra 2011. godine potpisivanjem Ugovora o osnivanju kao rezultat identifikovanih potreba opština kolubarske oblasti, sa ciljem da se uspostavi institucija koja će, potstičući i gradeći partnerske odnose sa relevantnim akterima razvoja, dugoročno biti nosilac socio-ekonomskog razvoja.

Registracija ARROKO je izvršena 13.02.2012. godine u Agenciji za privredne registre kao doo, a u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Srbije.

ARROKO je počela sa radom 1. Marta 2012. god.  Sa sedištem u Lajkovcu.

ARROKO je 30.04.2012. godine akreditovan od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj za obavljanje poslova razvoja i unapređenja regionalnog razvoja, a 5. septembra 2012. godine je potpisan Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa NARR-om i dobijen Znak akreditacije.

Regionalna razvojna agencija ARROKO je neprofitna organizacija javno-civilnog partnerstva, čiji su osnivači: 4 opštine: Lajkovac, Ub, Ljig, Mionica i 2 Udruženja: „Centar za edukaciju i ekonomski razvoj“ Beograd i „Kolubarsko – drinski centar za edukaciju i ekonomski razvoj“ Valjevo.

 

Osnovna misija osnivanja RRA ARROKO je: „Stvaranje uslova za održiv društveno ekonomski – razvoj i poboljšanje kvaliteta životnog standarda svih građana koji žive u kolubarskoj oblasti“

Copyright © 2013. Arroko. Veb dizajn: Dejan Beljić