Opština Mionica se nalazi u brdsko-planinskom delu zapadne Srbije i zahvata prostor od 329 km² sa 16.513 stanovnika i 36 naseljenih mesta.

Nalazi se na 92 km od Beograda, i na 20 km od Valjeva.

Mionica je danas, sa svojih oko stanovnika, pored bogate kulturno istorijske prošlosti i tradicije poznata i po Banji Vrujci i fabrici ¨VODA VODA¨, ali se opština Mionica ipak nalazi u grupi nedovoljno razvijenih područja republike Srbije.

 

Opština Mionica je jedan od najvažnijih administrativno-političkih centara Valjevskog kraja. Prostire se od ogranaka Maljena i Suvobora ka severu do desne obale reke Kolubare, 80 km. južno od Beograda u severozapadnom delu Srbije. Zahvata površinu od 329 km2. U neposrednoj blizini Opštine prolazi nekoliko magistralnih saobraćajnica (Ibarska magistrala je udaljena nepunih 20 km od Mionice). Mionica je asfaltnim putem povezana sa prugom Beograd-Bar i aerodromom za saobraćaj sportskih i lakih aviona u Divcima, udaljenim 7 kilometara. Regionalne saobraćajnice Divci-Mionica-Ljig i Županjac-Bogovađa-Mionica-Divčibare povezuju Mionicu sa Beogradom (86 km preko Bogovađe, 93 km preko Divaca), Valjevom (20 km) i drugim mestima.

Reljef i klima

Opština ima povoljan geografski položaj i konfiguraciju terena. Područje opštine Mionica, kao i teritorija okruga kome pripada, bogato je šumama i pašnjacima. Odlikuju se zatvorenošću planinskim vencima Maljena i Suvobora na jugu i širokom otvorenošću prema Kolubari, Posavini i Panonskoj niziji ka severu. Osnovne klimatske osobine su umereno kontinentalnog tipa.

Stanovništvo

Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine u 36 naseljenih mesta živi 14.263 stanovnika u 4.629 domaćinstava, dok u samom opštinskom sedištu Mionici živi 3.148 stanovnika. Na teritoriji opštine Mionice veliku većinu stanovništva čine Srbi i u manjem broju Romi. U Opštini su prisutni i pripadnici drugih narodnosti u veoma malom broju kao što su Crnogorci, Mađari, Makedonci, Hrvati , Slovenci, Nemci, Albanci i drugi.

Copyright © 2013. Arroko. Veb dizajn: Dejan Beljić