Opština Ub se nalazi severozapadno od Šumadije, u dolini reke Tamnave i Uba i zahvata prostor od 456 km² sa 32.104 stanovnika i 38 naseljenih mesta.

Varošica Ub sa svojih oko 8000 stanovnika, nalazi se na 59 km od Beograda, i na 32 km od Valjeva.

Stanovništvo

Prema rezultatima Popisa iz 2011. godine, na teritoriji Opštine Ub živi 30.092 stanovnika, od čega stalno prebivalište ima 29.022, dok su 979 stanovnika na privremenom radu u inostranstvu. U poređenju s rezultatima popisa iz 2002. godine, vidi se da je tokom jedne decenije stanovništvo smanjeno za čak 10%, odnonso oko 3.000 ljudi. Rezultati Popisa pokazuju depopulaciju od 9,6% u odnosu na prethodni popisni period, što implicira potrebu Opštine za poboljšanjem uslova života stanovništva, a sve u cilju zaustavljanja negativnih demografskih trendova.

 

Posmatrano sa aspekta gustine naseljenosti, kao jednog od opredeljujućih kriterijuma za definisanje mreže naselja, uočava se njena prilična neravnomernost. Ukupan broj stanovnika na celokupnom području opštine beleži konstantan pad, iako se tempo depopulacije u odnosu na prethodne popisne godine unekoliko smiruje. U periodu 1991-2002, došlo je do smanjenja broja stanovnika za 1208.

Prirodni priraštaj u 2007. godini iznosio je -7,4‰. Osim opštinskog centra Uba koji beleži konstantan i relativno umeren demografski rast, porast broja stanovnika beleže jedino prigradska i naselja u neposrednoj okolini Uba, dok je u većini ostalih naselja primetan trend konstantne depopulacije, koji je najizraženiji u ruralnim (seoskim) delovima opštine – Banjani (279 stanovnika manje u odnosu na Popis 2002.), Pambukovica (-179), Vrelo (-189), Novaci (-165), Trnjaci (-170), Trlić (-150), itd.

Prosečna starost stanovništva opštine Ub je 40,9 godina, pri čemu je u samom gradu 37,3 godine a u seoskom području 41,7 godina što je na nivou republičkog proseka.

U Kolubarskom okrugu, prema popisu iz 2002. godine, živelo je 192.204 stanovnika, od čega 186.177 Srba, 2.577 Roma, 375 Crnogoraca, 329 Jugoslovena, 143 Makedonca, 136 Hrvata, 40 Mađara i neznatan broj pripadnika drugih naroda. Od 32.104 stanovnika ubske opštine, 31.392 stanovnika izjasnili su se kao Srbi, 321 Romi, 17 Makedonci, 6 Mađari, dok su ostali stanovnici pripadali manjim etničkim grupama.

U opštini Ub, po rezultatima Popisa iz 2002. u 38 naseljenih mesta i 1.993 domaćinstva živi nešto više od 32.000 stanovnika (15.978 muškaraca i 16.126 žena). Od toga, u gradskom naselju Ub živi oko 6.000, dok su ostala naselja u rasponu od 200 - 2000 stanovnika. Veća seoska naselja su Banjani, Vrelo, Takovo, Pambukovica i Sovljak. Pored Srba koji čine skoro 98 % stanovništa, u Ubu postoji i značajna romska zajednica (312, ili 1 %).

Prema podacima Popisa iz 2002. godine, na teritoriji Opštine Ub evidentirano je 32.104 stanovnika, od čega 31.392 Srba, 32 Crnogorca, 59 Jugoslovena, 6 Mađara, 17 Makedonaca, 2 Muslimana, 2 Nemca, 321 Roma, 7 Rumuna, 7 Rusa, 2 Slovaka, 5 Slovenaca, 1 Ukrajinac, 13 Hrvata, 4 Čeha, 16 – ostali. Neizjašnjenih i neopredeljenih je bilo 51 lice, nepoznate nacionalnosti 163 i jedno lice regionalno opredeljeno.

Opština Ub je izrazito migraciono područje, posebno posle 1981.g. usled sve veće razlike između odlazaka sa posmatranog područja i nepostojanja razvojne nacionalne demografske politike, koja bi postojeće stanovništvo zadržala. Ove migracije će, nesumnjivo, dugoročno uticati na demografski razvitak teritorija obuhvaćenih ovom pojavom.

Osnovno obeležje kretanja stanovništva opštine Ub je stalna depopulacija još od 1953. godine kada je popisano 39.166 stanovnika, da bi 2002. godine bilo 7.062 stanovnika manje, tačnije 32.104 stanovnika. Posebno je izražena depopulacija u periodu 1981.-1991. kada je otišlo blizu 3.000 stanovnika opštine Ub. Osnovni razlozi depopulacije su: negativan prirodni priraštaj, blizina Beograda, visok stepen nezaposlenosti. Odlazilo je mlado, sposobno stanovništvo, tako da je starosna struktura vrlo nepovoljna, obzirom da Popisom 2002. godine 20,4% čini stanovništvo starije od 65 godina. Po demografskim kriterijumima kada učešće ove dobne grupe u ukupnom stanovništvu prelazi 15% reč je o staroj populaciji.

Prema bračnom stanju i polu (kategorija starih 15 i više godina), ukupno je 26.770 lica, od čega 13.310 muškaraca (neoženjih: 3.783, oženjenih 8.325, udovaca 793, razvedenih 345 i 64 nepoznatog statusa) i 13.460 žena (neudatih: 2.132, udatih 8.334, udovica 2.598, razvedenih 347 i 49 nepoznatog statusa).

Stanovništvo dečijeg uzrasta (0-3 i 4-6) ispoljava tendenciju pada, i to sa 2.572 u 1991. god. na 1900 dece 2002. god., ili sa 7,4% od ukupne populacije područja opštine Ub 1991. god., na 5,9% popisom 2002.god. Osnovni uzrok smanjenja broja dece nastao je usled smanjenja nataliteta ali i iz socio-ekonomskih razloga.

Kontigent radno sposobnog stanovništva, od 25 do 59 godina života beleži blagi pad sa 46,2% po popisu 1991. god. na 45,0% 2002.godine. Ono što sa sigurnošću možemo da tvrdimo, je da samo značajan porast nataliteta može da zaustavi proces demografskog starenja, što ujedno predstavlja proble širih razmera. A da bi se poboljšala demografska slika Srbije neophodno je unaprediditi socijalnu politiku i nova ekonomska ulaganja kako bi se stanovništvo zadržalo.

 

Osnivači

Opština Mionica

Opština Ub

Opština Lajkovac

Opština Ljig

Kontakt

Agencija za regionalni razvoj opština kolubarskog okruga
 
Lajkovac,
Omladinski trg br. 1.
014/34-33-329 lokal 112
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Copyright © 2013. Arroko. Veb dizajn: Dejan Beljić