ARROKO je organizovala besplatnu  obuku 27. i 28. Septembra  u prostorijama   Poslovnog fakulteta - Univerziteta Singidunum, u Valjevu, za vlasnike i zaposlene u malim, srednjim preduzećima  i preduzetničkim radnjama  sa temom Priprema biznis plana i poslovanje sa bankama.

Teme koje su obrađene na obuci su: Svrha biznis plana; Uvod u razvoj biznis plana i proces pripreme; Profil preduzeća; Tražnja i konkurencija na tržištu; Prodaja i marketing. Poslovanje; Analiza finansijskih izveštaja; Zahtevi u pogledu kapitala; Rizici; Poslovanje sa bankama.
Razvoj biznis plana omogućava da se unapred razmišlja o rizicima, procene alternative sa najvećim potencijalom i proceni njihova održivost.
Obuku je održala sertifikovani i ovlašćeni predavač iz Regionalnog centra za razvoj MSPP "Beograd" viši savetnik za biznis i planiranje Olga Raulović.


Po završetku obuke, polaznici  su dobili  sertifikat!

Copyright © 2013. Arroko. Veb dizajn: Dejan Beljić