Održan sastanak

Održan sastanak regionalnih razvojnih agencija i Ministarstva. 
Direktor Agencije za regionalni razvoj opština Kolubarskog okruga Bojan Bošković prisustvovao je sastanku između Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja i direktora Akreditovanih Regionalnih razvojnih Agencija sa teritorije Šumadije i Zapadne Srbije. Sastanak je održan  16.01.2014.  u organizaciji Regionalne Agencije za razvoj Šumadije i Pomoravlja, uz prisustvo direktora 5  Regionalnih razvojnih Agencija, predstavnika Šumarskog fakulteta Beograd (Prof. dr Jasminka Cvejić) i predstavnika Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja (Načelnik Odeljenja za Evropske integracije, medjunarodnu saradnju i projekte: Biljana Filipović i Šef Grupe za sprovođenje projekata:Sava Sladić)...

 

Sastanak je oragnizovan sa ciljem da se definišu projektne ideje na nivou regiona, koje se temetski odnose na delokrug nadležnosti MPRRPP, kao i na sprovođenje obaveza preuzetih međunarodnim Konvencijama i Protokolima koje sprovodi ovo ministarstvo.
Posle predstavljanja rada i perspektive Regionalnih razvojnih Agencija, prezentovane su osnovne aktivnosti MPRRPP i Odeljenja za EIMSP, ističući mogućnosti buduće saradnje, kroz zajedniče ideje, njihovu realizaciju kroz značajne razvojne projekte, kojima bi doprineli pozitivnoj afirmaciji Srbije i resornog Ministarstva. Predstavljene su mogućnosti potencijalnih izvora finansiranja projektnih aktivnosti kroz medjunarodne fondove, lokalne budžete , sredstva multinacionalnih kompanija kao i značajnih donacija biletaralnih donatora.
Prisutni su se usaglasili da je saradnja u odnosu na Evropsku Konvenciju o predelu, jedan od dominantih izazova za sve i inspiracija kojom  mozemo da kreiramo partnerske projekte sa Regionalnim razvojnim agencijama.
Ministarstvo je korisnik PROFID fondova finansijske pomoći Švedske Agencije za razvoj i međunarodnu saradnju (SIDA), kojom započinje  relaizaciju projekta :’’ Izrada Akcionog plana za implementaciju Evropske Konvencije o predelu  i Pravilnika o karakterizaciji predela Srbije’’, koji će u sledećoj fazi definisati i ulogu lokalnih vlasti u sprovodjenju prostornih i urbanističkih planova, kao i obavezu da Studija predela postane sastavni deo prostorno planske dokumentacije na svim nivoima.
Na sastanku su definisani predlozi nekoliko projekata, a predstavnici Regionalnih razvojnih Agencijaće ih razraditi u odnosu na zahtevane kriterijume, uključujući i finansijsku konstrukciju, radi buduće aplikaciju kod biletaralnih donatora.
Posebno se insistiralo na projektima transnacionalne i prekograničnu saradnje, zbog boljih mogućnosti kada su u pitanju IPA Fondovi i biletarlane donacije.
Sastanak je završen sa konstruktivnom idejom o neophodnosti partnerske saradnje Regionalnih razvojnih Agencija i MPRRPP u budućim projektnim aktivnostima od zajedničkog interesa.

 
Copyright © 2013. Arroko. Veb dizajn: Dejan Beljić