U okviru Projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“ koji zajednički sprovode Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR) i Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA), kao nastavka saradnje, u Beogradu je u periodu 27-28.2.2014 god. održan Trening za pružanje mentoring usluga početnicima u biznisu.
Ovaj projekat je regionalnog karaktera, finansiran od Vlade Japana a pored Srbije u njemu učestvuju Crna Gora i Bosna i Hercegovina.
Cilj ovog treninga je uspostavljanje, unapređenje i promocija mentoring sistema, kao procesa podrške preduzećima i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Glavne aktivnosti mentoringa sastoje se od poseta mentora datom preduzeću i analize trenutne situacije, pomoći u pripremi razvojnih aktivnosti, savetovanja i koordinacije u primeni izlaznih strategija za preduzeće.
Copyright © 2013. Arroko. Veb dizajn: Dejan Beljić