Mentoring za bolje poslovanje
 
Nacionalna agencija za regionalni razvoj poziva mala i srednja preduzeća i preduzetnike da se prijave za besplatnu podršku u vidu mentoringa, koji podrazumeva sveobuhvatnu podršku preduzećima koja se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak sa ciljem prevazilaženje trenutne situacije. 
 
Cilj projekta 
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2014. godine.
 
Šta je mentoring?
Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj. 
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik. 
 
Sadržaj mentoring usluga 
• Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
• Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
• Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
• Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
• Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
• Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
• Obuka.
 
Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).
 
Pravo da se prijave imau privredni subjekti koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, koji su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i izmirili su obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Na raspisani konkurs mogu da se prijave i preduzetnici koji posluju i kraće od godinu dana. 
Na osnovu prijava, biće odabrano 100 preduzetnika i preduzeća kojima će biti pružena besplatna usluga mentoringa u trajanju od 50 sati, do kraja novembra 2014. godine.
Svi zainteresovani za dodatne informacije mogu se obratiti Agenciji za regionalni razvoj opština Kolubarskog okruga.
 
Rok za prijavu je 6. maj 2014. godine.
 
Copyright © 2013. Arroko. Veb dizajn: Dejan Beljić