Podrška iz Caritasa
Od majskih poplava do danas ugroženom stanovništvu Lajkovca pomoć je stizala sa različitih strana, par puta čak i u helikopterima. Kako vreme prolazi, od prve pomoći u hrani, vodi i higijenskim sredstvima, zatim novčane pomoći, pre svega, od po sto hiljada iz opštinskog budžeta, i iz donatorskih izvora. Život poplavljenih građana vraća se u normalu, ali dosta toga još uvek ostaje da se sanira, popravi i obnovi. Uz opštinski štab za vanredne situacije, nadležne odgovorne službe i dobrovoljce, od početka bila je značajna „tehnička” i svaka druga podrška Agencije za regionalni razvoj opština Kolubarskog okruga.
Sa organizacijama „Caritasa” iz Valjeva, Beograda i na nivou države potpisali smo memorandume o saradnji i partnerstvu na području opštine Lajkovac, na osnovu kojih još uvek pristižu različiti vidovi pomoći. Od početka zajedničkih aktivnosti podelili smo 350 paketa hrane i 700 paketa sa sredstvima za higijenu u vrednosti od oko šest hiljada evra. Posle toga, ova organizacija donirala je 32 tone stočne hrane u vrednosti oko 20 hiljada evra, za 210 seoskih domaćinstava koja su pretrpela štete od poplave. U cilju pravilnije i pravednije raspodele Agencija je izradila socijalne karte poplavljenog stanovništva, na osnovu koje konkurišemo i na osnovu kriterijuma donatora raspoređujemo pristigla sredstva.
Socijalne karte poplavljenih građana bile su polazni osnov za nedavnu pomoć, koja je organizovana sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), američkim udruženjem katoličkih crkvi (CRS) i Caritasom kroz program „Podrška stanovništvu pogođenom poplavama u Srbiji”.  Njihov uslov za dodelu donacija od po 300 dolara ispunilo je 80 porodica iz Lajkovca, koje imaju primanja do 25 hiljada dinara mesečno ili  osobu sa invaliditetom u porodici.
Na osnovu podataka o socijalnom stanju poplavljenih, i pre nego što konkurišemo za donatorska sredstva, mi u svakom trenutku imamo uvid u to kome je pomoć opravdano potrebna i da li ispunjava uslove za dodelu donacija. Tako ćemo u okviru velikog projekta rehabilitacije, koji je u toku i u kojem je obezbeđeno 50 hiljada evra raspodeliti građevinski materijal za 50 do 70 kuća, pre svega, staračkih i socijalno i zdravstveno ugroženih domaćinstava. Vrednost građevinskog materijala, koji će biti nabavljan na teritoriji lajkovačke opštine zavisiće od potreba na terenu, stepena ugroženosti i broja potencijalnih korisnika, a trudićemo se da ih bude što više.
 
Copyright © 2013. Arroko. Veb dizajn: Dejan Beljić